Các ca thi sẽ được sắp xếp vào các ngày thứ 7 và chủ nhậtNgày 28 tháng 02 năm 2018, Ban tổ chức sẽ gửi email thông báo về ca thi về các email hợp lệ.Thí sinh kiểm tra email hoặc ...