Trong những năm qua Liên đội nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chi bộ Đảng, BGH nhà trường và của các cấp chính quyền địa phương đặc biệt là sự hưởng ứng ...