GD&TĐ - Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã và đang có nhiều nỗ lực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác quản lý HS trong hè. Không dừng lại ở đó, các Phòng ...