6B
CHÀO CỜ
Văn Vinh
SinhMến
ToánT.Thanh
A.NhạcNgân
ĐịaBích
TDMinh
AnhL.Huyền
MTHiền
SinhMến
ToánT.Thanh
TDMinh
TinGiang
Văn Vinh
 x
CNMến
AnhL.Huyền
Văn Vinh
Văn Vinh
 x
SửNguyệt
AnhL.Huyền
CNMến
ToánSơn
 x
GDCDV.Thanh
Thuận
ToánT.Thanh
TinGiang
SHMến
Mến